Startuje rozsáhlá rekonstrukce vodovodu v Kolíně

Páteřní vodovodní řad, který zásobuje tisíce obyvatel na starém i novém sídlišti v Kolíně, projde modernizací. Ta startuje v pondělí 18. června. Podle starosty města Víta Rakušana je potrubí ve špatném technickém stavu, často se objevují havárie a dochází k významným únikům ze sítě. Proto je bezpodmínečně nutné infrastrukturu rekonstruovat.
Podle Rakušana je nutné výměnu zvládnout do zimy, která by přinesla vzhledem ke špatnému stavu potrubí další komplikace. Vodovodní řad má průměr 400 milimetrů. Po dobu rekonstrukce by nemělo docházet k odstávkám, po vybudování nového vodovodu dojde k přepojení a odstavení toho původního.

 

Scroll to Top