Pokuta 300 tisíc za vypouštění nadlimitně znečištěných odpadních vod

Česká inspekce životního prostředí z oddělení ochrany vod v Brně udělila pokutu 300 tisíc korun společnosti LAUFEN CZ. Ta ze svého závodu pro výrobu sanitární keramiky ve Znojmě vypouštěla odpadní vody, které obsahovaly nadlimitní znečištění. Firma tak porušila podmínky integrovaného povolení vydaného Krajským úřadem Jihomoravského kraje.

„Do kanalizace pro veřejnou potřebu Znojma vypouštěla z průmyslové čistírny odpadních vod odpadní vody, které až osmdesátkrát překročily limit kanalizačního řádu pro nerozpuštěné látky. U dalšího ukazatele, chemické spotřeby kyslíku v odpadních vodách, byly maximální limity překročeny pětinásobně,“ uvedla zástupkyně ředitele Oblastního inspektorátu ČIŽP v Brně Jana Antonínová. Společnost Laufen CZ se proti rozhodnutí neodvolala.

Scroll to Top