Povodí Labe zveřejnilo dokumenty v předprojektové přípravě nádrže Pěčín

Soubor obsahuje komplexní návrh přírodě blízkých opatření v povodí Zdobnice a v deficitní oblasti Pardubického a Královehradeckého kraje. Dále variantní řešení napojení vodního díla Pěčín na Vodárenskou soustavu východních Čech, prognózu vývoje klimatu i jakosti vody, studii těžebních reziduí a hodnocení ichtyologických poměrů. Informovalo o tom Povodí Labe.

Pěčínská nádrž by měla během sucha posilovat zdroje vody z povodí horního a středního Labe pro zajišťování zásobování Hradce Králové. Při povodních by ochránila zástavbu podél řeky Zdobnice. Podle historických pramenů se o výstavbě nádrže uvažovalo již v roce 1902. V republice je necelých 70 míst, které by připadaly v úvahu pro výstavbu nádrže. Jedenáct z nich se nachází ve východních Čechách.

„Vláda České republiky rozhodla dne 24. 8. 2016 svým usnesením číslo 727 mimo jiné o nutnosti realizovat nezbytné práce vedoucí k přípravě vodního díla Pěčín. Ministrům životního prostředí a zemědělství uložila zároveň zpracovat do 31. 12. 2017 komplexní návrh přírodě blízkých opatření jako součást systému opatření v povodí Zdobnice v souvislosti s vodním dílem Pěčín a do 31. 3. 2018 předložit návrh účinných adaptačních opatření jako kombinaci technických opatření a přírodě blízkých opatření v povodí včetně návrhu jejich financování,“ uvedlo Povodí Labe na svém portálu. Pro přípravu výstavby vodního díla je předprojektová příprava spočívající ve vypracování potřebných průzkumů, studií a dalších podkladů nezbytná.

Plány ohledně pěčínské přehrady dlouhodobě kritizují starostové a ochranáři. Zásadně proti jsou i místní občané. Podle zdobnického starosty Petra Novotného obec neustoupí a využije všech prostředků, aby se nádrž nestavěla. Přehrada na Zdobnici v Orlických horách by si vyžádala až 11 miliard korun. Dokumenty jsou ke stažení zde.

Foto: Vizualizace plánované přehrady Zdobnice

Scroll to Top