SmVaK Ostrava k monitoru úniků vody

blank

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava kombinací investic, včasného odstraňování zjištěných úniků a využití online aplikace dosáhly ztráty při dodávkách pitné vody v zásobovaných oblastech 12,3 %. K tomu jim slouží Monitor úniků, specializovaný software pro sběr dat a vyhodnocování úniků pitné vody ve vodovodní síti, který je vypočítáván na základě průtoku nočního minima. 

„Vyhodnocení probíhá na základě sledování nočních nátoků do stanovených distriktů. Naměřená data jsou do softwaru přenášena z jednotlivých distriktních měření. Na základě ekonomického hodnocení lze rozhodnout o prioritách odstraňování úniků podle závažnosti zaznamenaných dat. Monitoring úniků tedy představuje komplexní program pro sledování, vyhodnocování a řízení úniků vody na vodovodní síti. Pilotní projekt odstartoval v roce 2018. Následně došlo v roce 2019 k jeho rozšíření na všechny další provozy vodovodů SmVaK Ostrava,“ vysvětlil mluvčí Marek Síbrt.

Do aplikace mohou díky internetovému rozhraní nahlížet po zadání přihlašovacích údajů všichni vybraní zaměstnanci vodárenské společnosti. „Ve vizuální formě grafů a tabulek lze sledovat časové řady naměřených průtoků a případných úniků. Díky tomu je možné zavádět jednotlivé lokality/distrikty, senzory, nastavovat vstupní parametry, nastavovat limity nebo vyhodnocovat ekonomickou stránku opravárenských činností z hlediska nákladů na odstranění úniků, potenciálních úspor nebo objemu nefakturované vody,“ řekl dále Síbrt.

V současnosti je v monitoringu úniků 4 600 kilometrů vodovodní sítě rozdělené do více než 800 distriktů s téměř 1 300 senzory, které celkově poskytují 130 tisíc dat za jeden den. Podle Síbrta je cílem pro další období rozvíjet funkcionality a každodenní využívání aplikace tak, aby snižováním ztrát ve vodovodní síti byly pozitivně ovlivňovány technické, ekonomické i ekologické aspekty činnosti SmVaK Ostrava.

Scroll to Top