SmVaK Ostrava sjednocují podobu vodojemů

blank

Nové Těchanovice a Lhotka u Vítkova budou mít podle vodohospodářů vodojem přirozeně zapadající do krajiny. SmVaK Ostrava totiž budují za šest milionů korun nový vodojem pro okrajové části Vítkova a vůbec poprvé v historii společnosti uplatňují novou komplexní koncepci vizuální podoby modernizovaných objektů. Informoval o tom mluvčí Marek Síbrt.

Podle něj bude současný zemní vodojem s objemem 250 metrů krychlových kvůli nevyhovujícímu stavebně-technickému stavu nahrazen novou akumulací pitné vody pro části Vítkova na Opavsku – Nové Těchanovice a Lhotku. Stavba, která odstartovala v červenci, bude dokončena do konce tohoto roku. Na projektu jednotného vzhledu modernizovaných vodojemů se podílel ateliér KOHL ARCHITEKTI.

„Stávající vodojem byl podroben expertní diagnostice. Z výsledků vyplývá, že jeho životnost je po desítkách let spolehlivého fungování u konce. Železobetonové konstrukce armaturní a akumulační komory jsou v nevyhovujícím stavu, stejně jako převážná část venkovních i vnitřních částí objektů nebo trubního vystrojení. S ohledem na současnou spotřebu v místě je také stávající vodojem kapacitně předimenzován. Proto jsme se rozhodli vodojem odstranit a vybudovat nový, který bude plně odpovídat současným požadavkům na provoz tohoto typu vodárenského objektu. Nový zemní vodojem bude mít dvě komory, každá bude mít objem 25 metrů krychlových pitné vody,“ vysvětlil ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř. Novotěchanovický vodojem bude rovněž vycházet z nového konceptu, na kterém vodárenská společnost v uplynulém období pracovala s architekty.

SmVaK Ostrava investovaly do infrastruktury od roku 1995 více než 11,6 miliard korun. Z dlouhodobého hlediska investice rostou. Od roku 2008 se drží objem prostředků nad půlmiliardou ročně, v letošním roce je na investice vyhrazeno 683 milionů korun. Další miliardy za posledních dvacet let směřovaly do oprav.

Scroll to Top