Šumpersko: Provoz vodovodů a kanalizací do rukou municipalit. Co to znamená pro ...

blank

Média intenzivně informovala o největší změně v provozování vodárenské infrastruktury, která se chystá na Šumpersku v Olomouckém kraji. Valná hromada akcionářů – téměř tří desítek měst a obcí – rozhodla o tom, že koupí Šumperskou provozní vodohospodářskou společnost od skupiny SUEZ. Ta v regionu dlouhodobě infrastrukturu provozuje. Rozhodnutí valné hromady bylo jednoznačné, zdržel se pouze jediný akcionář. Transakce by měla proběhnout do konce roku. Na základě rozhodnutí valné hromady může vedení Vodohospodářských zařízení Šumperk jako vlastnické společnosti smlouvu o odkupu podepsat.

Podle Deníku VHZ za ŠPVS zaplatí 124 milionů korun. Jako důvody transakce municipality uvádějí lepší kontrolu nad směřováním vodárenství v regionu a celkovou strategií do budoucna, zamezení vyvádění zisků do zahraničí a jejich reinvestování zpátky do systému, případně nižší vodné a stočné. Zlevnění vody prý neovlivní připravované investice pro další období. V současnosti je voda na Šumpersku z hlediska ceny výrazně nad republikovým průměrem. Vodné a stočné dohromady i po snížení DPH dosahuje 93,73 korun včetně daně.

Výrazně vyšší cena než například v Olomouci, kde provozuje infrastrukturu Moravské vodárenská ze skupiny Veolia (83,23 korun s DPH), Moravskoslezském kraji, kde vlastní a provozuje většinu infrastruktury společnost SmVaK Ostrava (85,37 korun s DPH), nebo Ostravě (80,67 korun s DPH), kde provozní společnost OVAK většinově vlastní právě SUEZ a menšinově město, je dána především nutností vytvářet finanční rezervu na obnovu vodárenské infrastruktury na Šumpersku. Ta byla totiž v minulých letech pořízena s výrazným přispěním EU, a proto zde platí přísná dotační pravidla. Je třeba podotknout, že šlo v oblasti odvádění a čištění odpadních vod o významné a nákladné projekty.

Akcionáři zároveň ukončili koncesní řízení na provozování infrastruktury, které bylo v plném proudu. Vítěz nebyl vyhlášen. Zveřejněna byla pouze informace, že z prvního kola nevyšel současný provozovatel vítězně, což mohlo být údajně impulzem pro to, aby byl na rozdíl od minulosti vstřícnější k prodeji jím vlastněné společnosti. Udělení koncese na další období pěti let mělo být alternativou, kdyby akcionáři na valné hromadě odkup neodsouhlasili.

Rozhodnutí akcionářů jde v souladu se současným trendem, který jsme mohli sledovat v Plzni nebo na severu Čech. Svědky navyšování podílu municipalit v provozních společnostech jsme ostatně také v Praze a Ostravě. Zůstává několik otázek, na které by měli odběratelé dostat od politiků na Šumpersku odpovědi, protože jasně vyplývají z jejich vyjádření. Je-li jedním z argumentů pro uzavření obchodu se SUEZ skutečnost, že v prvním kole koncesního řízení nepodala tato společnost nejvýhodnější nabídku, potom by bylo fér vědět, kdo ji podal. A možná ani ne, kdo ji podal, ale za kolik ji podal. Zda například nebyla pro odběratele ještě výhodnější než plánované snížení ceny o korunu padesát za kubík. Kromě domácností by tato informace byla jistě cenná především pro velké průmyslové odběratele.

Zároveň by politici měli co nejdříve představit strategii, jak si fungování vodárenství v regionu představují, budou-li ho mít v oblasti na starosti municipality. Měli by uklidnit obyvatele, že kromě toho, že máme majetek i provozování ve vlastních rukou, víme také, jak s ním nakládat ke spokojenosti všech odběratelů. Tedy, že jim dokážeme zajistit spolehlivé dodávky kvalitní pitné vody za přiměřenou cenu v dlouhodobé perspektivě, stejně jako bezproblémové odvádění vod odpadních. Pohled na modely provozování může být různý. Stejně jako na to, zda je správné ve vodárenství vytvářet zisk a jak s ním nakládat. Nezpochybnitelný je fakt, že zahraniční vodárenské společnosti přinesly do sektoru významnou kvalitativní změnu. Ať již jde o péči o infrastrukturu, která se nejlépe projevuje v kvalitě pitné vody, snižování ztrát ve vodovodní síti nebo parametrech vyčištěné vody směřující zpět do přírody. Nebo implementaci nejmodernějších technologií v provozní praxi.

Proto bychom neměli při pohledu na sektor vytvářet apriorní soudy. Český je dobrý, cizí je špatný. Měli bychom se ptát, která z možností přinese lepší službu našim odběratelům. Ostatně nezdá se, že by například z Ostravy, kde provozuje infrastrukturu právě SUEZ, zaznívala hlasitá kritika k úrovni služeb, nelze to říct ani o Olomouci provozované Moravskou vodárenskou (Veolia) nebo Karviné, kde vlastní a provozuje infrastrukturu SmVaK Ostrava. Ale to je téma na další a delší zamyšlení.

Scroll to Top