Senát vrátil sněmovně zákon o urychlení výstavby infrastruktury

blank

Senát schválil návrh svého hospodářského výboru, který rozšiřuje definici vodní infrastruktury pro účely tohoto zákona.

Nově bude do návrhu zařazena i veřejně prospěšná stavba technické infrastruktury k ochraně před účinky povodní a sucha, která bude vymezená v územně plánovací dokumentaci. To by mělo umožnit zahájit budování těchto zařízení ještě před dokončením vyvlastňovacího procesu.

Senát navrhuje rovněž rozšířit možnost využití takzvaného mezitímního rozhodnutí, který umožňuje státu u dopravních projektů stanovených v příloze k tomuto zákonu zahájit stavbu ještě před dokončením vyvlastňovacího procesu, platí to i vodní a energetické stavby.

Scroll to Top