TZB-info: Projde návrh, aby i bytové domy platily za dešťovou vodu odváděnou ...

Ministr životního prostředí Richard Brabec se pro redakci portálu TZB-info vyjádřil k širšímu využití dešťové a šedé vody v budovách. Podle redakce je totiž třeba odstranit administrativní bariéry, posílit ekonomickou motivaci a nakonec zavést i určitou zákonnou povinnost pro nové stavby.

Šance pro budovy navrhuje, aby zejména ve městech byla pro rezidenční budovy zrušena výjimka zpoplatnění dešťových vod odváděných do kanalizace. „Víme, že v rezidenčních i komerčních budovách jde na splachování 30 až 40 % vody. Toto množství je možné pomocí dešťové a šedé vody uspořit. Projekty na úsporu energie nebo zvyšování kvality pracovního prostředí se ekonomicky vyplatí. Ale u systému šetrného hospodaření s vodou není úspora tak výrazná a projekt má větší přínos pro okolí než pro vlastníka budovy,“ uvedl portál TZB-info.

Odkaz na vyjádření Richarda Brabce zde.

Scroll to Top