Publikace Biologická kontrola čistíren odpadních vod

Kniha se zabývá rozeznáváním hlavních separačních problémů aktivovaných kalů, principy mikroskopického rozboru a určování významných mikroorganismů metodami optické mikroskopie a metodami molekulární biologie. Její předností je bohatá příloha III, zahrnující 88 fotografií.

Vzhledem k zacílení publikace Biologická kontrola čistíren odpadních vod je třeba upozornit, že v úvodních kapitolách sice rámcově shrnuje principy biologických čistírenských procesů, základní uspořádání aktivačního procesu i hlavní zásady chemicko-technologického sledování provozu čistíren, ale nechce a ani nemůže suplovat penzum vědomostí, které jsou již obsaženy v další specializované odborné publikaci SOVAK ČR Příručce provozovatele čistírny odpadních vod vydané v roce 2018. Publikace je určena pracovníkům provozních laboratoří čistíren odpadních vod z řad členských organizací SOVAK ČR a všem zájemcům o biologii čistírenských procesů.

V případě zájmu objednávejte publikaci za cenu 500 Kč včetně 10% DPH na doudova@sovak.cz.

Zdroj: sovak.cz

Scroll to Top