ČIŽP nabízí konzultace pro výrobce dezinfekčních přípravků

Inspektoři České inspekce životního prostředí, kteří mají v gesci chemické látky, připravili pro výrobce dezinfekčních přípravků stručný návod na jejich správné značení a nabízejí možné konzultace.

„Vnímám to jako naši pomoc pro výrobce těchto v současné době tolik potřebných prostředků. Snažíme se jim usnadnit orientaci v legislativě vztahující se k chemickým látkám – biocidům,“ vysvětlil ředitel inspekce Erik Geuss.

Návod je určen pro výrobce dezinfekčních prostředků, kteří je uvádějí na trh. Ty musí splňovat základní předpisy týkající se chemických směsí a biocidních přípravků. Tam lze nalézt základní požadavky na označování dezinfekčních přípravků. Co na štítku musí být uvedeno naleznete zde.

Ilustrační foto 

Scroll to Top