SmVaK Ostrava: spolehlivé dodávky i v suchých obdobích

V lokalitách zásobovaných SmVaK Ostrava nebylo podle mluvčího Marka Síbrta ani v období uplynulých suchých let nutné díky technické koncepci centrálního výrobního a distribučního systému pro výrobu pitné vody v regionu – Ostravského oblastního vodovodu – řešit zásadnější problémy se zásobováním jako v jiných částech země, kde bylo nutné masivně zavážet vodojemy cisternami. Přesto je podle něj jasné, že citlivější jsou na klimatickou změnu lokality závislé na lokálních zdrojích podzemní nebo povrchové vody.

Společnost v posledních letech například investovala přes 50 milionů, aby připojila na centrální distribuční systém například více než 12 tisíc obyvatel ve významné části nejvýchodnější oblasti země – Jablunkovsku. Vodohospodáři situaci lokálních zdrojů monitorují i v ostatních částech regionu a připravují koncepční řešení, kde by bylo možné tyto lokality připojit na páteřní systém tak, aby to bylo technicky proveditelné a dávalo ekonomický smysl.

Podle Síbrta má období prudkých dešťů dopad i na fungování kanalizačního systému a čistíren odpadních vod. V tomto ohledu tak v řadě provozů společnost v uplynulých letech vybudovala dešťové zdrže, aby bylo možné zachytit prvotní nápor vody přitékající do čistíren, a přesměrovat je do čistírenského procesu po skončení deště.

„Naším příspěvkem k boji s klimatickými změnami je také sedm malých vodních elektráren v našich páteřních úpravnách vody a u významných vodojemů, které vyrábějí čistou energii bez emisí a negativních vlivů na životní prostředí. V provozech největších čistíren odpadních vod nám zajišťují výrobu části tepla a elektřiny, které zde spotřebujeme, kogenerační jednotky,“ doplnil generální ředitel společnosti Anatol Pšenička.

SmVaK Ostrava jsou největší vodárenskou společností v Moravskoslezském kraji a dlouhodobě se řadí mezi přední firmy na vodárenském trhu v České republice. Hlavní výrobní činností je výroba a dodávka pitné vody spolu s odváděním a čištěním odpadních vod. Vodohospodáři ze Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava letos do modernizace a rozvoje infrastruktury vloží téměř 900 milionů.

Scroll to Top