SVS k práci vodohospodářů v nouzovém režimu

Vodárny nyní pracují v nouzovém režimu, přesto je jejich prioritou spolehlivá dodávka kvalitní pitné vody. „Všechny základní činnosti společností jsme si nastavili tak, abychom minimalizovali kontakt zaměstnanců se zákazníky a zároveň mezi sebou. Jen tak můžeme snížit riziko uvalení karantény na větší skupinu zaměstnanců a předcházet možnosti zavlečení nákazy,“ řekl generální ředitel společnosti David Votava. Na to, co přináší denní praxe, se Severočeské vodárny a kanalizace zeptaly ředitelky komunikace a marketingu společnosti Ivety Kardianové.

„Pokles spotřeby vody zaznamenáváme zejména v rekreačních oblastech, kde ze dne na den odjeli rekreanti. Spotřeba vody se ze škol, firem, obchodních center a restaurací přesunula do domácností, kde lidé nyní tráví nejvíce času,“ uvedla Kardianová. Podle ní firma přistoupila k odložení plánovaných odstávek.

„Stejně tak havárie na vodovodních řadech se snažíme opravit tak, aby přerušení dodávky vody nepřesáhlo čtyři hodiny, a nebylo tedy nutné posílat náhradní zásobování. Chceme předejít shlukování obyvatel u kohoutku cisterny. Na všech našich pracovištích je nastaven pro zaměstnance střídavý směnný provoz tak, aby byl minimalizován jejich osobní kontakt. Nastavili jsme i systém „náhradníků“ v případě, že by došlo k nakažení některého ze zaměstnanců,“ řekla dále Kardianová.

Vodárny ubezpečují obyvatele, kteří jsou napojeni na veřejný vodovod, že dodávaná pitná voda do domácností je hygienicky zabezpečená a není  nutné se obávat šíření infekce pitnou vodou. Při výrobě pitné vody z vody surové totiž probíhají chemické procesy jako koagulace, filtrace, dezinfekce chlorem a UV zářením, při kterých dochází k odstranění virů a bakterií. „Kontrola kvality vody probíhá i v tomto období. Vzorkaři odebírají na úpravnách vody, vodojemech, minimalizovány jsou jen odběry přímo v domácnostech u zákazníka, ale i ty jsou prováděny. V laboratořích nadále analyzujeme vzorky pitných i odpadních vod,“ sdělila také Kardianová.

Společnost se všechny zaměstnance snaží vybavit ochrannými zdravotními pomůckami, aby mohli svou činnost bezpečně vykonávat. „Ovšem stejně jako všude jinde jich nemáme dostatek. Spolupracujeme s krizovými štáby Ústeckého i Libereckého kraje a pevně věříme, že se situace co nejdříve zlepší,“ doplnila Kardianová.

Ilustrační foto

Scroll to Top