ČEVAK: Kvalita vody pod přísnou kontrolou

Pod pečlivou kontrolou je kvalita pitné vody ve všech lokalitách, kde vodovody spravuje společnost ČEVAK. V souvislosti s epidemií COVID-19 byla přijata přísná bezpečnostní opatření, která se týkají obsluhy úpraven vod a dalších zařízení.

„Pitná voda upravovaná společností ČEVAK standardně splňuje limity vyhlášky č. 252/2004 Sb., která stanovuje obsah chloru v pitné vodě. Jsme v úzkém kontaktu s krajskými hygienickými stanicemi, které nás o navýšení dávek chloru nad limity uvedené v této vyhlášce doposud nepožádaly,“ řekla mluvčí společnosti ČEVAK Jitka Kramářová.

Podle jihočeských vodohospodářů mohou pitnou vodu používat odběratelé bez jakéhokoliv omezení. „Dávkování chloru je v úpravnách řízeno automaticky a řídí se podle aktuální jakosti vyráběné vody. Tak nedochází k zbytečnému „přechlorování vody“. Na případné požadavky hygieniků jsme nicméně připraveni okamžitě reagovat,“ doplnila Kramářová.

Scroll to Top