Pšenička: 95 % pitné vody SmVaK Ostrava z nádrží v horách

Letošním tématem celosvětové akce Světový den vody je Voda a změna klimatu, které zasahují do všech oblastí činností člověka. Generální ředitel společnosti SmVaK Ostrava Anatol Pšenička hovořil také v souvislosti se změnami počasí o měnících se parametrech vody v údolních nádržích.

Častější období delšího sucha, a naopak prudkých přívalových srážek mají podle vodohospodářů bezprostřední dopad jak na fungování úpraven vody, tak na provozy čistíren odpadních vod. „V průběhu suchých a teplých období se logicky mění parametry vody v údolních nádržích v Beskydech a Jeseníkách, z nichž v našich úpravnách vyrábíme 95 % pitné vody pro více než milion lidí. Díky investicím do úpravárenských technologií v našich největších úpravárenských provozech v Podhradí u Vítkova a Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí si dokážeme s těmito situacemi poradit,“ vysvětlil Pšenička.

Klimatická změna s sebou podle něj přinesla také kůrovcovou kalamitu a masivní těžbu smrkových porostů v Beskydech a Jeseníkách. „To pociťujeme u našich lokálních zdrojů, protože vykácené plochy nedokáží srážky zadržet a propouštět do údolí postupně, jako to uměl les. Vody pak z hor teče buď po srážkách velké množství, kdy je velmi zakalená, nebo naopak velmi málo v období delšího sucha. I s tím si musí naše menší úpravny v horách poradit,“ doplnil Pšenička.

Scroll to Top