SOVAK ČR k vývoji cen vody

Otázky ohledně vývoje ceny vody se množí. V květnu se změní zdanění vodného a stočného. Redakce komunalniekologie.cz se zajímala o to, jestli bude cena vody v ČR stagnovat nebo do budoucna významně poroste a oslovila SOVAK ČR, Vodovody a kanalizace Beroun a Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Za SOVAK ČR odpovídali Oldřich Vlasák a Miloslav Vostrý.

V České republice se v roce 2020 bude průměrná výše plateb za vodné a stočné pohybovat v rozmezí 90 až 92 korun za kubík vody. Vyplývá to z údajů členů Sdružení oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK ČR). Z podrobné analýzy stanovených cen pro letošní rok z 13 krajských a více než 30 okresních měst lze konstatovat, že průměrné navýšení oproti roku 2019 činí 3,6 %.

Za hlavní faktor tohoto meziročního navýšení lze podle SOVAK ČR označit inflaci, která se podle údajů České národní banky v roce 2019 pohybovala na úrovni 2,8 % Mezi další a každoročně se projevující faktory působící na výši plateb za vodné a stočné patří především neustálé navyšování cen energií, růst cen chemikálií a provozního materiálu nutného k zajištění řádné funkce vodohospodářské infrastruktury.

Nelze podle sdružení opomenout ani aktuální situaci na trhu práce, kde stejně jako v jiných odvětvích, vodárenské společnosti musely přistoupit k navýšení mzdových prostředků pro udržení svých zaměstnanců a bezproblémové zajištění dodávek pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod. I přes tyto objektivní faktory ovlivňující cenu vody pro letošní rok v některých lokalitách došlo podle SOVAK ČR jen k nepatrnému navýšení plateb za vodné a stočné, v některých lokalitách se cena nezvýšila vůbec.

Aktuální výše plateb za vodné a stočné se díky schválení nového zdanění od 1. května 2020 přesune z první snížené sazby 15 % do druhé snížené sazby 10 %. O tuto částku lze po schválení odpovědnými orgány vodárenských společností a zpravidla i zastupitelstvy jednotlivých měst a obcí snížit výši plateb za vodné a stočné pro koncového zákazníka. Částka generovaná snížením sazby DPH v případě, že cena zůstane na stejné úrovni, může být využita na vytvoření rezervy pro obnovu a opravu vodárenské infrastruktury.

 

Scroll to Top