SmVaK Ostrava k oslavám Světového dne vody

SmVaK Ostrava otevřou brány největší úpravny vody a významných čistíren veřejnosti. Lidé budou moci v sobotu 21. března navštívit Úpravnu vody Podhradí na Vítkovsku a čistírny odpadních vod ve Frýdku-Místku, Karviné, Novém Jičíně a Opavě. Své brány rovněž otevře největší úpravna pitné vody v regionu v Podhradí u Vítkova, která bude kvůli velkému zájmu návštěvníků kromě 21. března zpřístupněna také následující sobotu – tedy 28. března.

Letošním tématem je Voda a změna klimatu. Loni SmVaK Ostrava zpřístupnily provozy čistíren odpadních vod v Opavě, Havířově, Karviné a Frýdku-Místku. Zvlášť velký zájem byl o návštěvu úpravny vody v Podhradí.

„Kromě největších čistírenských provozů si zájemci budou moci prohlédnout největší úpravnu, která zásobuje významnou část Moravskoslezského, ale i Olomouckého kraje pitnou vodou. Ta předloni oslavila šedesát let svého spolehlivého fungování a veřejnosti je zpřístupněna jen při výjimečných událostech. Velký zájem o její návštěvu v předchozích dvou letech vedl k tomu, že při letošních oslavách Světového dne vody bude veřejnosti otevřena dvě po sobě následující soboty,“ přiblížil mluvčí Marek Síbrt.

Například v Úpravně vody Podhradí lidé navštíví místa, odkud přitekla před téměř šedesáti dvěma lety v prosinci roku 1958 první voda původem z Kružberka do Krásného Pole u Ostravy, aby zajistila zásobování pitnou vodou pro dynamicky se rozvíjející Ostravsko. Dále mohou zájemci shlédnout také působivou halu pískových filtrů, které dokáží upravit až 2 700 litrů pitné vody za sekundu. K vidění bude i zpřístupněná vodárenská laboratoř.

Dále bude v každé lokalitě čistíren přistaven vod kanalizační vůz schopný čistit stokové sítě, kanalizační přípojky a odpady z dešťových vpustí. Zaměstnanci vodáren se zaměří i na osvětu a návštěvníkům vysvětlí, co do kanalizace nepatří a jaké problémy nevhodné látky a předměty vhozené do odpadu při čištění odpadních vod přinášejí. Návštěvníci nebudou ochuzeni ani o informace k procesu, který probíhá v rámci vypouštění vody zpět do přírody.

Provozy budou otevřeny od osmé hodiny ráno do dvou hodin odpoledne, prohlídky budou probíhat v hodinových intervalech (tedy 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 a 13:00). Kapacita bude omezená a jedna skupina může mít maximálně dvacet pět návštěvníků. Čistírny odpadních vod budou zpřístupněny veřejnosti 21. března, Úpravna vody Podhradí pak 21. a 28. března ve stejných hodinách. Zájemci o návštěvu se proto musí předem registrovat na telefonním čísle 596 697 233, případně na emailu hana.chmielova@smvak.cz do 17. března.

Scroll to Top