Vlasák: Díky investicím do vodárenství pijeme kvalitní vodu

V únoru proběhla významná konference Financování vodárenské infrastruktury 2020, kterou pořádala agentura .I.D. services. Moderátorem byl předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod Pavel Policar a jednání se tradičně účastnili i zástupci SOVAK ČR. Jak časopis Sovak, tak portál vodarenstvi.cz patřili k mediálním partnerům akce. V úvodním příspěvku vystoupil ředitel SOVAK ČR Oldřich Vlasák.

Ten zdůraznil zejména fakt, že díky investicím do vodárenství pijeme kvalitní vodu a řadíme se tak mezi nejvyspělejší státy. Ohledně ztrát v trubní síti lze podle něj konstatovat, že by jakékoliv další snižování už bylo ekonomicky velmi náročné. Pozitivní je, že z prostředků vybraných na vodném a stočném se 38 procent vrací v obnově vodohospodářské infrastruktury zpátky do sektoru.

Vlasák také uvedl, že si veřejnost uvědomuje nutnost šetření s vodou. Připomněl rovněž význam pracovní skupiny Vodárenství při Hospodářské komoře ČR, kdy je možné ovlivňovat vznikající legislativu a konstatoval, že spolupráce s veřejnou správou je v posledních letech velmi dobrá.

Scroll to Top