Kříž k novým výzvám oboru

Na konferenci Financování vodárenské infrastruktury 2020 vystoupil náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů ministerstva životního prostředí Jan Kříž. K hlavním výzvám podle něj patří adaptace, decentralizace, deatomizace, obnova, léčiva či kaly a znovuvyužití vody.

Kříž představil vizi financování, snahou je do oboru směřovat co nejvíce peněz, na druhou stranu také nastavit přísnější limity odpadních vod. Kříž považuje za nutné rovněž zjišťovat, kde je zapotřebí prioritně postavit kanalizaci, a proto je třeba být v kontaktu s podniky povodí, aby se prostředky investovaly efektivně.

Dále zdůraznil, že by se mělo předcházet tomu, aby z čistírny odpadních vod unikala znečištěná voda do recipientu, a tedy podporovat budování odlehčovacích komor splňujících nejnovější požadavky. Zásadním problémem je podle něj přílišná atomizace. Podle něj je potřeba hledat cesty ke sdružování a motivování větších i menších celků k tomu, aby území bylo spravováno pod jedním systémem.

Scroll to Top