SmVaK Ostrava nainstalovaly novou vodní elektrárnu v Beskydech

3,98 GWh elektřiny vyrobilo v roce 2019 sedm malých vodních elektráren v areálech úpraven vody a vodojemů SmVaK Ostrava, což představuje 107 % celkové spotřeby příslušných lokalit. Informoval o tom mluvčí Marek Síbrt.

Například největší úpravna vody v moravskoslezském regionu v Podhradí u Vítkova loni vyrobila v malé vodní elektrárně celkově více elektřiny, než na svůj provoz spotřebovala. Podle SmVaK Ostrava to bylo dáno zejména tím, že v souvislosti s probíhající rekonstrukcí strojně-technologického zařízení a automatizovaného systému řízení za téměř 125 milionů korun byla na podzim instalována nová a výkonnější malá vodní elektrárna. Tři malé vodní elektrárny v oblasti působnosti SmVaK Ostrava se nacházejí v areálech úpraven pitné vody v Podhradí, Nové Vsi a Vyšních Lhotách a čtyři jsou instalovány u významných vodojemů. Jejich efektivní provoz je zajištěn díky stálému průtoku a dostatečnému spádu přiváděné vody.

„První malou vodní elektrárnu jsme instalovali u přítoku surové vody z Šancí do úpravny vody v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí v roce 1993. A právě zde jsme spustili nové zařízení v polovině listopadu roku 2019, když jsme nahradili to, které po více než pětadvaceti letech spolehlivého provozu dosloužilo, efektivnějším a výkonnějším typem. Původní malá vodní elektrárna s dvěma turbínami s generátory o výkonu 200 kW byla nahrazena za jednu průtokovou turbínu s generátorem s výkonem 463 kW s plně automatizovaným řídicím systémem se vzdálenou správou,“ řekl ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek. Podle něj jsou připraveny další lokality pro možné využití hydraulického potenciálu u významných vodojemů páteřního výrobního a distribučního systému Ostravského oblastního vodovodu.

Scroll to Top