Modernizace páteřních vodovodů a propojování soustav za 22,6 miliardy

V následujících dvou letech bude do obnovy páteřních vodovodů a propojování vodovodních soustav investováno zhruba 500 milionů. V následujících deseti letech plánuje ministerstvo investovat také 6,2 miliardy do budování koncových vodovodů v obcích, celkem jde o 1400 opatření lokálního charakteru.

Náklady na navržená propojení vodárenských soustav a skupinových vodovodů dosahují 22,6 miliardy. Jde o 59 opatření nadregionálního charakteru. V legislativním procesu je nyní také novela vodního zákona, která mimo jiné zavede komise pro období sucha.

Novelu připravilo ministerstvo zemědělství a životního prostředí. „Je klíčová v tom, že dosud byly legislativně řešeny hlavně povodňové stavy. Myslelo se, že povodeň je daleko větší problém, teď se jasně ukazuje, že naopak. Dlouhotrvající sucho může mít fatálnější dopady na život celé společnosti,” sdělil loni v létě ministr životního prostředí Richard Brabec.

Podle novely, která vznikala několik let, se budou vyhlašovat stavy sucha a následně vážnější stav nedostatku vody, a pak krizový stav. Samotné komise by poté měly fungovat na úrovni krajů a státu. Dalšími členy budou zástupci krajského úřadu, správců povodí, Českého hydrometeorologického ústavu, policie, hasičů a hygieniků.

Scroll to Top