Zásoba vody ve sněhu v Povodí Vltavy

Přestože deště z posledního týdne na většině území alespoň dočasně zvýšily průtoky v tocích, zásoby vody ve sněhu zůstávají minimální. V porovnání s loňským rokem jsou přibližně desetkrát nižší, v okolí některých přehrad dokonce nulové. Silně podnormální zůstávají podle nejnovějších údajů hladiny podzemních vod.

Vodohospodáři u většiny vodních děl snížili odtoky na minimální hodnoty, aby zajistili dostatek vody pro jarní a letní měsíce. Jaká situace panuje v oblasti působnosti Povodí Vltavy? Zásoba vody ve sněhu je zhruba 43 milionů kubíků vody. Ve většině nádrží v povodí Berounky, Sázavy a Vltavy zůstávají zachovány minimální zůstatkové průtoky.

Zvýšené průtoky z minulého týdne způsobené vydatnými srážkami a táním sněhové pokrývky byly akumulovány v nádržích, což se projevilo i v nádrži Klíčava, kde vydatné deště o víkendu a na počátku minulého týdne způsobily vzestup hladiny v nádrži o 13 centimetrů za týden. Sníh se vyskytuje v povodí Vltavy pouze v horských partiiích Šumavy, v meziročním srovnání je ale zásoba vody ve sněhu minimální.

Scroll to Top