Ve Znojmě si připomněli významný milník

Padesát let fungujícího jednotného vodovodu a úpravny vody si slavnostně připomněli pracovníci Vodárenské akciové společnosti s vedením Znojma a starostou zdejšího vodárenského svazku.

„Historicky dané datum ukončení provozu dvojího vodovodu a komplexního zprovoznění nového systému jednotného vodovodu je 3. únor 1970. Před pěti lety se navíc uskutečnila rekonstrukce úpravny vody i jejích součástí a změnilo se mnohé. Podnikli jsme kroky úpravy vody společně s laboratorní kontrolou v nových prostorách, což dohromady zajišťuje vhodnějším způsobem hygienickou nezávadnost a kvalitu pitné vody,“ sdělil ředitel znojemské divize VAS Zdeněk Jaroš.

Vodárenská akciová společnost dodává pitnou vodu a odvádí a čistí odpadní vody pro více než půl milionu obyvatel v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina. K zákazníkům voda přitéká vodovodní sítí dlouhou více než 5 000 kilometrů a délka provozované kanalizační sítě je asi 3 000 kilometrů. Společnost provozuje 85 úpraven pitné vody a 152 čistíren odpadních vod, rozsahem působnosti se řadí mezi deset největších vodárenských společností v České republice.

Scroll to Top