Za Osoblahou s Prudníkem

V severozápadním výběžku Osoblažského výběžku ležícího mezi Bruntálskem a Jesenickem na hranici s Polskem opouští řeka Osoblaha naše území a míří k našemu severnímu sousedovi, kde se jižně od Opole v Krawkovicích vlévá do Odry. Končí tak svou pouť, která začala ve Zlatohorské vrchovině na severních svazích Kutného vrchu.
Ještě před tím, než řeka překročí hranice, se do ní z levé strany vlévá Prudnik. K soutoku se dostanete z Osoblahy pěšky – je to zhruba čtyři kilometry. Nebo můžete prokázat trochu odvahy a důvěry v kvalitu práce těch, kteří vyráběli vaše auto, a vyrazit z Osoblahy po rozmlácené silničce do lokality Studnice asi kilometr od soutoku. Tady je potřeba u ruin bývalého státního statku a zchátralého věžového vodojemu auto nechat a vyrazit dál pěšky. Půjdete kolem opravené kaple svatého Linharta.

Studnice je zaniklá obec, která byla po druhé světové válce vysídlena. V roce 1930 zde přitom žilo zhruba 150 obyvatel. Byl tu hostinec, obecní úřad i statek. Ze zcela opuštěného místa se kromě kaple dneška dočkal ještě jeden rozlehlý dům, který majitel v současnosti pravděpodobně rekonstruuje. Obec úředně zanikla v roce 1971.
Od Studnice k Prudniku vede stará dlážděná cesta z dob třicetileté války, která původně díky mostu přes Prudnik obec spojovala s polskými Raclowicemi.
Cesta končí zhruba dvě stě metrů nad soutokem. K němu je třeba vyrazit zčásti polem a zčásti křovím a neudržovanou džunglí po náznacích vyšlapaných cestiček. Samotný soutok je zajímavé místo, kdy bystrá Osoblaha před ním vytváří terasy a podemílá břehy.

Foto: Marek Síbrt

Scroll to Top