SOVAK ČR k provozovatelům a vlastníkům infrastruktury s ohledem na ceny vody

Sdružení v souvislosti s problematikou cen vody na tiskové konferenci v Praze upozornilo, že nelze porovnávat jednotlivé provozovatele a vlastníky vodárenské infrastruktury čistě a pouze podle výše plateb za vodné a stočné vyjádřené v korunách za kubík vody. Redakce vodarenstvi.cz byla na místě.

Srovnání, založené výhradně na jednotkové ceně, totiž podle SOVAK ČR nezahrnuje podíl fixní složky, či objem prostředků na opravy a obnovu, který se zásadně v lokalitách liší. Toto srovnání ani nemůže zohlednit místní podmínky, velikost spravovaného území, objem dodávaných pitných vod a odváděných odpadních vod. Bez zohlednění všech výše uvedených kritérií je takový výsledek cenového srovnání značně neobjektivní a vede k nesprávným závěrům.

Scroll to Top