Vodné a stočné není platbou za vodu

SOVAK ČR v souvislosti s problematikou cen vody na tiskové konferenci v Praze upozornilo, že vodné a stočné není „platbou za vodu“, jak je podle něj mnohdy nepřesně interpretováno.

Vodné a stočné je platbou za službu spočívající v neomezených dodávkách kvalitní pitné vody až k samotnému spotřebiteli a odvádění a čištění odpadních vod od spotřebitele. Samotný zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích podle sdružení definuje vodné jako „úplatu za pitnou vodu a za službu spojenou s jejím dodáním“, stočné pak jako „úplatu za službu spojenou s odváděním, čištěním, nebo jiným zneškodňováním odpadních vod“.

Scroll to Top