FVS pro vodarenstvi.cz: Největším úspěchem modernizace úpravny vody Bílý Potok

Redakce vodarenstvi.cz oslovila přední tuzemské vodárenské společnosti a zjišťovala, jak jsou spokojeny s rokem 2019, jaké nejvýznamnější projekty připravují pro další období, jaký objem finančních prostředků vyhradily pro rok 2020 nebo v které oblasti je tlačí bota. Hovořili jsme s ředitelem frýdlantských vodáren Petrem Olyšarem.

Frýdlantská vodárenská společnost hodnotí loňský rok pozitivně. K největším úspěchům řadí modernizaci úpravny Bílý Potok. Problémy naopak zaznamenala s personálním zajištěním provozu. V roce 2020 FVS proinvestuje přes 20 milionů korun a pokusí se zmenšit ztráty ve vodovodní síti v Novém Městě pod Smrkem.

Jak je Vaše společnost spokojena s rokem 2019? Co se podařilo? Kde se naopak objevily komplikace?

Rok 2019 lze myslím hodnotit pozitivně. Největším úspěchem je, že povedlo se úspěšně spustit, realizovat a vyhodnotit zkušební provoz projektu Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok. Jedná se o největší investiční projekt společnosti za dobu existence za 206 milionů, který byl finančně podpořen z Operačního programu Životní prostředí a z Fondu ochrany vod Libereckého kraje. Největší problémy jsme měli s personálním zajištěním provozu, ale to je v současné době nízké nezaměstnanosti zcela běžné.

Který nejvýznamnější projekt připravujete pro další období?

V roce 2020 spustíme tříletý společný projekt s Městem Frýdlant a Libereckým krajem Rekonstrukce ulice Kodešova – Frýdlant. V jeho průběhu budou obnoveny veškeré inženýrské sítě, chodníky a komunikace včetně mostu jedné z nejrušnějších ulic ve Frýdlantu v délce přes 1,5 kilometru. Celkové náklady jsou 90 milionů, kdy na každého z investorů připadá zhruba třetina. Dále hodláme utratit pět milionů za projektovou přípravu plánovaných investic pro další období.

Můžete již dnes prozradit, jaký objem finančních prostředků jste vyhradili na investice pro rok 2020?

Něco málo přes 20 milionů.

Je oblast, ve které Vás tlačí bota? V čem oproti předchozím letům očekáváte výrazný posun dopředu?

Velký problém máme se ztrátami ve vodovodní síti v Novém Městě pod Smrkem. I když ve městě každoročně pokračujeme v obnově vodovodů z první republiky, bohužel se nám ztráty stále nedaří razantně snížit. Pokud se podaří udržet rozsah každoroční obnovy vodovodů, očekáváme pokles ztrát nejdříve v horizontu pěti let.

Scroll to Top