Toman k návrhu ústavní ochrany vody

Jak redakce vodarenstvi.cz informovala, pitná voda pro zásobování obyvatelstva má být veřejnou potřebou číslo jedna a novým ústavním zákonem má být nadřazená nad jiné zájmy, například v dopravě nebo energetice. Jedním z principů má být výhradní státní a samosprávní kontrola nad některými vodními zdroji.

„Obdrželi jsme mnoho cenných podnětů a návrhů, které přispěly ke zkvalitnění finálního textu. Většinu připomínek jsme zapracovali do textu zákona i do příslušné důvodové zprávy. Ta obsahuje řadu konkrétních údajů, odborných prognóz i výstupů z výzkumných ústavů. Vyplývá z nich, že nový ústavní zákon, a vůbec změna přístupu k vodě, je nejen žádoucí, ale i nutná. Naším záměrem je udělit ústavním zákonem jasnou prioritu veřejného zájmu zajištění dostatku pitné vody a vodárenských zdrojů,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman. Ten je také podle svých slov po zapracování posledních připomínek připraven zahájit konzultace k návrhu zákona s jednotlivými poslaneckými kluby.

Scroll to Top