VaK Beroun pro vodarenstvi.cz: Díky úsporám jsme cenu navýšili jen o inflaci

Redakce vodarenstvi.cz oslovila přední tuzemské vodohospodářské společnosti a zjišťovala, jak jsou spokojeny s rokem 2019, které nejvýznamnější projekty připravují pro další období, jaký objem finančních prostředků vyhradily pro rok 2020 nebo v které oblasti je tlačí bota. Hovořili jsme s ředitelem berounských vodáren Jiřím Paulem.

Rok 2019 byl pro VaK Beroun úspěšný. Společnosti se podařilo splnit hospodářský plán stejně jako plán investic a obnovy.  Díky úsporám a dřívějším investicím byla cena vodného a stočného pro rok 2020 navýšena jen o inflaci, přestože nakupovaná voda a hlavně energie pro příští rok vzrostly mnohem více. Znamená to, že domácnosti po květnovém snížení DPH budou platit méně než v minulém roce.

„Výrazná stavební činnost v našem regionu v posledních dvou dekádách zapříčinila, že jsme na začátku roku vyčerpali sjednanou kapacitu dodávek vody z Prahy. Znamená to, že všechny žádosti o rozšíření vodovodů odkládáme do zásobníku a intenzívně vyjednáváme s Prahou o možnosti posílení dodávek,“ řekl pro vodarenstvi.cz Jiří Paul. Letos vodárny čeká pokračování stavby přivaděče odpadních vod z Komárova do Hořovic, po jehož dokončení odstaví čistírnu v Komárově.

„Zahájit bychom měli obdobnou stavbu – zrušení Čistírny odpadních vod Zdice a převedení odpadních vod do systému Beroun – Králův Dvůr. Jedná se o zásadní a koncepční kroky, které povedou k úspoře provozních a investičních nákladů na obnovu. Od následujícího roku přecházíme s regionální cenou, která platí ve 46 obcích Berounska a Hořovicka, na účtování ve dvousložkové formě. Budeme se proto věnovat přípravě a informační kampani, aby naši zákazníci porozuměli této změně a mohli se na ni připravit,“ pokračoval Paul. Podle něj letos společnost proinvestuje 85 miliónů korun, převážnou většinu z toho vloží do obnovy vodohospodářského majetku.

Vodárny pociťují problém se smluvním množstvím vody z Prahy. „Očekáváme, že letos se situace vyřeší. Praha plánuje postavit nový vodojem, ze kterého budeme moci odebírat více vody. Naše společnost se na výstavbě bude podílet úměrně nasmlouvanému množství. Potýkáme se také s náborem nových zaměstnanců – řada našich kolegů odchází do důchodu a není snadné na jejich místa získat náhradu. Věříme ale, že se situace bude postupně zlepšovat,“ doplnil ředitel vodáren.

VaK Beroun jsou největším vlastníkem a provozovatelem vodohospodářského majetku na Berounsku a Hořovicku. Působí dále na Příbramsku a v oblasti Prahy – západ. Společnost vlastní majetek za zhruba miliardu korun a zásobuje pitnou vodou více než 90 tisíc lidí, odvádění odpadních vod zajišťuje pro 65 tisíc obyvatel. Majoritním vlastníkem je rakouská ENERGIE AG BOHEMIA, dalšími akcionáři jsou města a obce v regionu, z nichž největšími jsou Beroun, Hořovice, Králův Dvůr, Zdice a Žebrák držící 26,79 % akcií.

Foto: Jiří Paul, ředitel VaK Beroun (www.energieag.cz)

Scroll to Top