Lesy ČR k nádrži Lechovice a revitalizaci Borušovského potoka

Nádrž Lechovice na Znojemsku je podle Lesů ČR významná svou atraktivitou, ale i funkčností. Mezi lesními porosty zajišťuje nádrž i rozlehlé tůně zadržování vody v krajině a zároveň poskytuje domov pro velký počet ptáků, obojživelníků a rostlin.

Úspěšně prošel revitalizací také Borušovský potok v Pardubickém kraji. Koryto bylo navráceno do přirozené podoby s možností rozlivu toku do mnoha tůní. Oba tyto projekty byly zrealizovány v rámci programu #vracimevodulesu, což je největší vodohospodářská akce v historii podniku. Více než miliarda korun  plyne do staveb, které zadrží vodu v lese i v krajině. Nyní Lesy ČR budují 73 nových nádrží, dalších 292 obnovují. Informace o projektech jsou k dispozici zde.

Ilustrační foto

Scroll to Top