VHS Olomouc pro vodarenstvi.cz: Do infrastruktury až 60 milionů

Redakce vodarenstvi.cz oslovila přední tuzemské vodohospodářské společnosti a zjišťovala, jak jsou spokojeny s rokem 2019, které nejvýznamnější projekty připravují pro další období, jaký objem finančních prostředků vyhradily pro rok 2020 nebo v které oblasti je tlačí bota.

„Uplynulý rok byl pro nás významný, jelikož se nám podařilo dokončit koncesní řízení na provozovatele vodohospodářského majetku. Výsledkem je pro nás fakt, že na období dalších pěti let získáváme kvalitního provozovatele, se kterým máme dobré zkušenosti. Jedná se o společnost Moravská VODÁRENSKÁ. Mimo to jsme zrealizovali drtivou většinu plánovaných investičních akcí a spolu s provozovatelem máme již více než půl roku k dispozici novou nanofiltrační jednotku v úpravně vody Domašov nad Bystřicí. Tato nová technologie nám v uplynulém roce pomohla překonat krizové období kalových stavů v řece Bystřici a udržet navazující vodárenský systém v provozu bez kvalitativního omezení,“ řekl pro vodarenstvi.cz ředitel společnosti Ivan Kosatík.

Pro letošní rok se firma dominantně zaměřuje na obnovu dosluhujících vodárenských sítí a některých kanalizačních stok zejména v Uničově. Z hlediska objemu bude mít dvě stavební zakázky, které spadají do kategorie veřejných zakázek nad 6 milionů korun. V současné chvíli ještě podle Kosatíka nebyl odsouhlasen aktualizovaný plán investic na rok 2020, který by zohledňoval převody z některých nedokončených akcí minulého roku.

Do obnovy by ale mělo jít v letošním roce více než 60 milionů. Společnost také čeká ostré spuštění geografického informačního sytému, který bude plně v její režii. Navíc musí vodohospodáři pozorně sledovat vývoj v otázce vypouštění odpadních vod a likvidace kalu, protože jsou napojeni na jiné subjekty.

Hlavní činností Vodohospodářské společnosti je dohled nad řádným provozováním majetku nájemcem, kterým je Moravská vodárenská, a především jeho správa – zabezpečování koncepce a investice do technického rozvoje. VHS Olomouc patří z hlediska vlastněného majetku k menším společnostem a ze stejného důvodu se její investiční akce pohybují nejčastěji ve statisících a jednotkách milionů. Roční objem investic je 40 až 50 milionů korun.

Foto: Ředitel společnosti a místopředseda představenstva VHS Olomouc Ivan Kosatík 

Scroll to Top