Zdražení vody ve Dvoře Králové nad Labem

Královédvorští zastupitelé schválili novou výši vodného a stočného. Od 1. ledna zaplatí odběratelé zaplatí 91,31 korun. Lidé tak za kubík odebrané a vypuštěné vody zaplatí zhruba o 9 procent více než dosud. Zatímco cena vodného se sníží o 2,47 koruny na 32,89 korun, cena stočného vzroste o 9,95 korun na 58,42 koruny.

Důvodem zdražení je podle mluvčí radnice Miroslavy Kameníkové především nárůst nákladových položek energie, nárůst cen u externích dodavatelů a také vysoké náklady spojené s opravou poruch na síti. Do kalkulace se podle ní promítly také náklady spojené s čištěním odpadních vod.

Starosta Jan Jarolím vyvrátil, že by za zdražením stála koupě čistírny odpadních vod. Od 1. května 2020 by pak mělo dojít ke snížení sazby DPH u vodného a stočného z 15 na 10 procent a cena za kubík odebrané a vypuštěné vody by pro občany měla činit 87,34 korun.

Dvůr Králové je připraven odkoupit čistírnu za 120 milionů

Současně by také město mělo doplatit 38,3 milionu korun za čištění splašků v letech 2014 až 2019. Návrh kupní smlouvy má radnice k dispozici a studují jej právníci. Radnice může urovnat vztahy s vlastníkem čistírny odpadních vod. Společnost Evorado Import totiž podala nabídku na ukončení problémové situace. Město vede s vlastníkem provozu už řadu let soudní spory o výši plateb za čistění odpadních vod. Dvůr Králové dostal nabídku provoz koupit, nebo si ho pronajmout.

Zastupitelé již projevili zájem o odkup za 120 milionů korun. Souběžně by město doplatilo 33,35 milionu za čištění v letech 2014 až 2018 a určil by se doplatek pro letošní rok. Situace s čištěním vody ve městě je komplikovaná. Před několika lety se spor na východě Čech vyhrotil do takové míry, že majitel čistírnu odstavil a město vypouštělo dva dny splašky do Labe. Obě strany byly potrestány pokutou a přislíbily, že se podobný útok na životní prostředí nebude opakovat.

Scroll to Top