Projekt Pitná voda Jedovnicko si vyžádá 230 milionů

Desítky obcí na Blanensku trápí nedostatek pitné vody. Tento problém má z části vyřešit projekt Pitná voda Jedovnicko, který počítá s propojením páteřního vodovodu Velké Opatovice – Boskovice – Blansko se soustavou vodovodů na Jedovnicku. První etapa by měla být zahájena v březnu a skončit do dvou let.

„V první etapě počítáme s napojením na páteřní vodovod u obcí v okolí Jedovnic. S novou úpravnou vody v Jedovnicích, opravou tamního vodojemu sousedního rudického vodojemu. Nový vodojem dělníci postaví nad blanenskou místní částí Lažánky,“ upřesnil tajemník Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí Petr Tioka. Dále se připojí obce Holštejn a Lipovec, kde se počítá také se stavbou vodojemu.

V těchto obcích mají totiž zvlášť v letních měsících ve výše položených částech potíže s pitnou vodou. „Já naštěstí bydlím na spodním konci obce. Ale o problémech s vodou na horním konci se mluví stále. V potrubí je nízký tlak. Hlavně v létě mají lidé v tamních bytovkách méně vody,“ řekl Michal Nečas z Lipovce.

Jižní Morava je jednou z nejohroženější oblastí suchem. „Tento fenomén negativně ovlivňuje řadu ekosystémových služeb od zemědělské a lesní produkce, přes půdní funkce a biodiverzitu, kvalitu života obyvatel a v některých situacích i turistický ruch. Vítám proto jednání, které přineslo řadu impulsů a návrhů opatření, jak co nejvíce udržet vodu na jižní Moravě,“ komentoval v létě aktivity v této oblasti hejtman Bohumil Šimek.

Ministr životního prostředí Richard Brabec na cestě po Jihomoravském kraji na začátku léta oznámil uvolnění 2,5 miliardy korun z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR, které poslouží ke zmírnění negativních dopadů sucha.

„Zásadním problémem při snaze zmírnit dopady sucha v našem kraji je snížená schopnost krajiny zadržovat vodu. Proto jen za poslední dva roky kraj finančně podpořil formou dotačního programu Podpora boje proti suchu a na zadržení vody v krajině na našem území 47 projektů částkou 9,5 milionu korun. Včetně krajského spolufinancování bylo za uvedené období vynaloženo 87,9 milionu. Celkový objem na základě realizovaných projektů představuje potenciál více než 467 tisíc kubíků zadržené vody v sídlech a krajině,“ vysvětlil dříve Šimek.

Scroll to Top