Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko letos proinvestoval téměř padesát milionů korun

Svaz peníze vložil do budování nových vodovodní a kanalizačních potrubí, rekonstrukce úpraven vody či oprav vodárenských objektů. Mezi vodohospodáři na Jihlavsku však dlouhodobě panují neshody. Vodarenstvi.cz situaci sleduje.

„Pro zajištění dostatku pitné vody pro obyvatele i firmy je nutné neustále plánovat obnovu a rozvoj vodárenské infrastruktury, hledat možnosti napojení obcí s místními vodovody na Jihlavskou vodárenskou soustavu, která umožňuje propojení vodního zdroje Hubenov a Nové Říše. V okamžiku nedostatku vody v některé lokalitě jsme tak schopni zajistit zásobování díky využití dalšího ze zdrojů,“ sdělil Deníku předseda svazu a starosta Telče Roman Fabeš.

Loni v létě trápil region nedostatek vody v přehradní nádrži Hubenov. Do krajské metropole Jihlava a navazujících měst a obcí tak byla podle vodohospodářů vedena voda ze vzdálené Nové Říše. „V letošním roce se napojila na velmi dobře fungující Jihlavskou vodárenskou soustavu obec Jezdovice a předpokládáme, že trend napojování dalších obcí bude pokračovat,“ doplnil Fabeš.

Uklidnění situace v Jihlavě zřejmě v nedohlednu

Jihlavská koalice přišla před několika týdny s návrhem uzavřít na tři měsíce smír ve sporech se Svazem vodovodů a kanalizací Jihlavsko (SVAK) a Vodárenskou akciovou společností (VAS) o infrastrukturu. Doba neútočení by tak měla pomoci tomu, aby se spor projednal uvnitř nově sestavené koordinační skupiny za zavřenými dveřmi a připravil se další postup. Koalice ale nezískala podporu dvou třetin zastupitelstva. Bod byl tak stažen z programu. Nejprve se totiž sejde nově vytvořená koordinační skupina.

Situace v jihlavském vodohospodářství je dlouhodobě komplikovaná a předmětem řady sporů. Ke konci roku 2012 Jihlava vystoupila ze Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko. Od té doby se vedou desítky sporů, jejichž důsledky stále pociťují nejen obyvatelé Jihlavy, ale i okolních obcí. Jihlava například nemůže efektivně ovlivňovat výši vodného a stočného, má ztíženou možnost investovat do infrastruktury a ztrácí vliv na výši investic do vlastní vodárenské sítě.

Scroll to Top