Voda zdražuje i na Jihlavsku

K 1. lednu 2020 se cena vody zvýší v obcích, které jsou členy Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko. Lidé tam zaplatí za 1000 litrů o 4,60 korun více, celkem 99,45 koruny. Informoval o tom Jihlavský deník.

„Pozitivní zprávou pro odběratele je určitě to, že v první polovině roku 2020 se pravděpodobně sníží DPH ze současných 15 procent na 10 procent. Tato změna by pak pro koncového zákazníka znamenala snížení ceny o 4,32 koruny. Tedy na 95,13 koruny,“ vysvětlil předseda vodárenského svazu a telčský starosta Roman Fabeš. Podle vodohospodářů jsou důvodem zvýšení cen investice společně s podmínkami projektů financovaných z evropských dotací. Nejvíce za vodu v regionu platí lidé na Žďársku, 103,70 korun za kubík.

Cenovým regulačním orgánem v oblasti vodního hospodářství je ministerstvo financí, které zvolilo, vzhledem k diferencovaným místním podmínkám, formu věcného usměrňování cen včetně omezení maximální výše přiměřené návratnosti vloženého majetku. Do regulované ceny lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a daň podle zvláštních právních předpisů.

Scroll to Top