Infrastruktura má zůstat obcím, navrhuje MZe ČR

Soukromé subjekty by již nemohly kupovat vodovody, kanalizační sítě nebo čistírny odpadních vod. Kvůli rostoucím problémům se suchem totiž hodlá stát ochranu vody nadřadit ústavním zákonem ostatním veřejným zájmům. Ministr zemědělství Miroslav Toman by měl návrh zákona kompletně představit v lednu.

V současnosti je ve vlastnictví obcí a krajů 85 procent vodovodní sítě a podle mluvčího ministerstva zemědělství Vojtěcha Bílého je cílem návrhu, aby se číslo nezmenšovalo. Klíčové je zároveň to, že 15 procent soukromých společností vlastnících infrastrukturu se jí nebudou muset zbavovat (Největším z nich je SmVaK Ostrava v Moravskoslezském kraji.). Na řadě míst ČR vlastní vodárenské společnosti samotná města a obce – infrastrukturu pak někde provozují formou pronájmu soukromé společnosti, někde ji mají na starosti municipální subjekty. Například v Plzni před několika lety vyplatili francouzskou Veolii, o něco podobného dlouhodobě usiluje Praha, která navýšila svůj podíl v provozní společnosti PVK na 49 %, po roce 2028 by jí měla patřit celá.

Stát také chce podpořit další obce a města, která chtějí nad vodárenstvím získat kontrolu. Pro odkup infrastruktury od soukromých majitelů v rozpočtu pro rok 2020 připravil 600 milionů korun. Model vlastnictví vodárenských společností městy má však podle odborníků také řadu negativ. Například se stává, že místy vodné a stočné je dotováno z veřejných rozpočtů, aby se udrželo na co nejnižší úrovni, a neodráží tak reálnou cenu. Problémem je také to, že si mnoho obcí a měst na vlastní provoz nevydělají, v návaznosti na to jim chybí dostatek finančních prostředků na obnovu sítí a v případě problémů se musí spoléhat na národní nebo evropské dotace.

Scroll to Top