Zdražení vody v Praze

V metropoli kvůli plánovaným investicím zdraží voda, v příštím roce za ni obyvatelé zaplatí 81,82 koruny za metr krychlový. Oproti letošnímu roku stoupne  cena o 4,9 procenta. ČTK to v tiskové zprávě sdělil mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.

Podle Mrázka je nárůst rozdělen na část inflační, která pokrývá růst provozních nákladů, a část investiční, která je určena na investice do vodohospodářského majetku. Prostředky na investice podle něj meziročně vzrostou o 190 milionů korun. Nájemné hrazené správci vodohospodářského majetku, kterým je Pražská vodohospodářská společnost, dosáhne 2,655 miliardy korun, a další 1,3 miliardy korun PVK vloží do oprav a údržby.

SOVAK ČR zdůrazňuje, že cenovým regulačním orgánem v oblasti vodního hospodářství je ministerstvo financí, které zvolilo, vzhledem k diferencovaným místním podmínkám, formu věcného usměrňování cen včetně omezení maximální výše přiměřené návratnosti vloženého majetku. Do takto regulované ceny lze dále promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a daň podle zvláštních právních předpisů.

O kontrolu nad správností kalkulací i vyúčtování se rovněž stará ministerstvo financí a jeho specializovaný odbor kontroly, dále jednotlivé místně příslušné finanční ředitelství i Specializovaný finanční úřad. Paralelně také probíhá kontrola správnosti i shody s kalkulací s požadavky vyhlášky ze strany ministerstva zemědělství, které dále porovnává údaje proti souboru vybraných údajů provozní a majetkové evidence.

 

Scroll to Top