Brabec k podnikatelské misi v jihovýchodní Asii

Skupina zástupců firem zaměřených na environmentální technologie, vybraných rezortních organizací ministerstva životního prostředí, pracovníků vědy a výzkumu a akademické obce navštívila Malajsii a Vietnam. Během pobytu podepsaly české firmy a školy několik memorand a proběhla také setkání na vládní úrovni se zástupci environmentálně zaměřených ministerstev a s podnikateli v oblasti energetiky, obnovitelných zdrojů, vodního a odpadového hospodářství. Redakce vodarenstvi.cz se zaměřila nejprve na návštěvu Malajsie.

Stěžejními tématy jednání v obou zemích byly především oběhové a odpadové hospodářství, energetika, budování přenosových soustav, technologie pro těžební a ropný průmysl, vodohospodářství prevence přírodních katastrof, projekty vědy a výzkumu.

„Česká republika nabídla Malajsii své zkušenosti s ekonomickou transformací, zavedením a vymáháním přísné environmentální legislativy. Po třiceti letech zásadních změn se můžeme chlubit například vysokou mírou třídění komunálního odpadu v ČR, zejména plasty a papír, ale i bioodpady, což je inspirativní pro země jihovýchodní Asie, kde je plastový odpad velkým problémem. Některé české firmy s chytrými řešeními v oblasti oběhového hospodářství a znovuvyužívání odpadů se již v regionu uplatnily a nabízí své nápady i zde. Můžeme například zmínit využívání biologického odpadu, resp. zbytků při produkci palmového oleje. Uplatnění v regionu také nacházejí naši experti a firmy v oblasti geologie, udržitelné, respektive environmentálně šetrné těžby, “ sdělil ministr životního prostředí Richard Brabec, který výpravu po vedl.

Scroll to Top