Povodí Odry k vánočnímu prodeji kaprů

Tradiční vánoční prodej kaprů v prodejnách v Opavě, Žermanicích a u Petrova rybníka u Krnova bude i přes problémy, které mělo Povodí Odry s nákazou Koi herpes virus na Petrově rybníce, podle vodohospodářů zajištěn. Podnik vánoční prodej kaprů zajistí díky koordinaci s externí firmou Rybaspol. Vodohospodáři upozorňují, že přesný termín a čas zahájení prodeje včasně oznámí.

„Nechtěli jsme nechat naše zákazníky na holičkách, proto jim chceme zajistit kvalitní ryby od českých producentů a hlavně jim poskytnout veškeré služby a servis spojené s prodejem ryb, na které jsou zvyklí. Samozřejmě budou v prodeji i naši pstruzi, případně některé další druhy ryb,“ vysvětlil vedoucí rybného hospodářství státního podniku Povodí Odry Ivo Jedlička.

V rámci mimořádného veterinárního opatření s virem na Petrově rybníce bylo v říjnu vyloveno a utraceno kolem 70 tun ryb s celkovou ztrátou, která se pohybuje kolem 7 milionů korun. Cyklostezka kolem Petrova rybníka je již vrácena do své původní trasy. Prodej ryb byl v místě znovu zahájen 25. října 2019 prodejem lososovité ryby.

Scroll to Top