Trestní oznámení v Českých Budějovicích

Lidé u Malše v Javorové ulici v Českých Budějovicích podali trestní oznámení. Vadí jim totiž stanovení záplavového území, které podle nich neproběhlo v souladu se zákonem a kvůli výstavbě domu u řeky se bojí, že příští povodeň bude ničivější. Obyvatelé mají ničivé povodně stále v živé paměti.

„I když tady byla třeba pětiletá voda, tak už na těch pozemcích plavaly labutě. Kvůli tomu staveništi a terénním úpravám bude voda při velkých povodních rychlejší a intenzivnější. Jestli se takhle bude postupovat dál, bude to mít negativní dopad na starší zástavbu. Představitelé města by se tím měli vážně zabývat. Neměli by to řešit místní ve svém volném čase,“ řekla obyvatelka Radmila Čapková Frydrychová.

Podle obyvatel lokality je problém ve vymezení záplavového území, na což několik let upozorňují. „Bojíme se, že když přijde povodeň, budeme mít v domech víc vody než v roce 2013. Důvodem je výstavba, kterou umožnilo stanovení záplavového území. Dokládali jsme čísla a dokumenty, které to dokazují. Teď jsme se rozhodli podat trestní oznámení na neznámého pachatele,“ uvedl Jan Benda.

Podle zjištění Mladé fronty DNES věc prošetřuje policie. „Případ jsme přijali k šetření. Provádíme úkony podle trestního řádu, jestli došlo k porušení jakéhokoli protiprávního jednání. Jsou vyžádané znalecké posudky a vyjádření dalších odborníků, jak to u podobných případů bývá. Řeší to českobudějovičtí kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality,“ sdělil policejní mluvčí Milan Bajcura.

Pozemek, na kterém se staví, se nachází v záplavovém území Malše, které v květnu 2016 stanovil krajský úřad společně se záplavovým územím Mlýnské stoky. „Povodí Vltavy jako správce obou dotčených vodních toků je přesvědčeno, že návrh záplavového území byl zpracován správně a v souladu s právními předpisy,“ řekl mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán. U rodinného domu, který je trnem v očích místních, však Povodí Vltavy nesouhlasilo s oplocením pozemku. „Povodí souhlasilo s předloženým záměrem za podmínky, že na pozemcích nebudou prováděny terénní úpravy, tedy navyšování násypu, které by mohly ovlivnit odtokové poměry,“ doplnil Roldán.

Scroll to Top