Stotisícová pokuta pro Sokolovskou uhelnou

Sankci těžaři dostali za vypouštění nadlimitně znečištěných odpadních vod do Chodovského potoka. Inspektoři z České inspekce životního prostředí v Ústí nad Labem uložili pokutu 100 tisíc korun. Firma totiž v roce 2017 z dočišťovací nádrže závodu ve Vřesové na Sokolovsku vypouštěla nadlimitně znečištěné průmyslové odpadní vody do Chodovského potoka, čímž porušila podmínky integrovaného povolení, které vydal Krajský úřad Karlovarského kraje.

„K ovlivňování jakosti povrchových vod docházelo v důsledku omezeného provozu biologické čistírny odpadních vod. Firma přistoupila k okamžitým nápravným opatřením vedoucím ke zvýšení účinnosti, spolehlivosti a stability čistícího procesu. Inspekce to zohlednila při vyměření výše pokuty. Tu inspektoři stanovili blíže dolní hranici zákonného rozpětí. K závažnému ohrožení životního prostředí naštěstí nedošlo,“ řekl Pavel Grund, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Ústí nad Labem. Společnost se proti verdiktu neodvolala a pokuta nabyla právní moci.

Sokolovská uhelná také za rok a půl ukončí těžbu u jezera Medard. Těžba v lomu Medard-Libík u Svatavy na Sokolovsku by měla skončit na přelomu příštího a přespříštího roku. Následně začne Sokolovská uhelná lokalitu sanovat a rekultivovat. Podle spolumajitele a předsedy dozorčí rady společnosti Františka Štěpánka byla společnost nucena upravit svahy z důvodu zvýšení stability. V současnosti se také řeší další využití sousedního jezera Michal, které vzniklo jako forma rekultivace někdejšího hnědouhelného lomu.

Sokolovská uhelná je jedním z největších výrobců elektrické energie v České republice a zároveň nejmenší hnědouhelnou těžební společností.

Scroll to Top