České přístavy vypsaly tendr na ekologizaci

Hodnota zakázky přesahuje 173 milionů a týká se ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník. Jedná se i prodloužení kolejí a rozšíření skladovacích ploch. Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast je do 15. listopadu 2019.

Přístav Mělník je rozložen na pravém břehu řeky Labe s vjezdem do přístavních bazénů. Na nejníže položených pozemcích jsou umístěny skladové objekty, komunikace, železniční vlečka, jeřábová dráha, manipulační plochy pro skladování zboží a kontejnerů.

Přístav má statut veřejného přístavu s celoroční, časově neomezenou provozní dobou. Plní také ochrannou funkci pro obchodní a osobní lodě. Rovněž slouží pro stání plavidel. Většina zpevněných ploch je pronajata firmě Maersk Czech Republic k manipulaci a skladování kontejnerů.

Sektor vodní dopravy v České republice ale potřebuje stabilizovat a zvýšit konkurenceschopnost vůči silniční a železniční dopravě. Počítá se s rozvojem osobní dopravy, která tvoří významnou součást turistického ruchu. Tématem diskuzí je výstavba jezu v Děčíně. Na 3,5 miliardy korun by měly přijít úpravy Labe u Přelouče. Obdobná investice bude potřeba pro výstavbu zdvihadel pro rekreační lodě na vltavských přehradách.

Vodní doprava v České republice je limitována délkou splavných úseků, ty představují 355 kilometrů. Výhodou je, že je plavební systém téměř vždy propojen s mořem. Klíčovou roli sehrává Labe ústící do Severního moře. Údržba lodní dopravy, která dnes představuje procento všech nákladních přeprav v České republice, patří v porovnání se silniční nebo železniční dopravou k těm jednodušším.

Scroll to Top