Zlínský kraj finančně podpoří přípravu nádrže Vlachovice

Krajští radní schválili poskytnutí dotace státnímu podniku Povodí Moravy až do výše 868 tisíc korun na pořízení podkladové dokumentace. Představitelé kraje také zdůraznili, že vodohospodáři mají plnou podporu pro vybudování vodního díla. Přehrada by měla být uvedeno do provozu v roce 2030. Odhadované náklady jsou 5,3 miliardy korun.

„S Povodím Moravy, které je investorem připravované výstavby vodního díla Vlachovice, máme uzavřeno memorandum o vzájemné spolupráci. Rozhodli jsme se proto finančně podpořit zpracování podkladové dokumentace pro modernizaci kanalizační sítě v okolí budoucí přehrady, které je jednou ze základních podmínek pro další postup příprav tohoto velkého investičního záměru,“ uvedl náměstek hejtmana Zlínského kraje Josef Zicha, zodpovědný za oblast strategického rozvoje.

Oblast dlouhodobě trápí sucho. Problémy se zásobováním obyvatelstva v obcích s nedostatečně spolehlivými zdroji byly na Zlínsku zaznamenány již před třemi roky. Vlachovice by měly být významným zdrojem také pro Vsetínsko a Uherskohradišťsko. V případě, že to bude slučitelné s vodárenským využitím nádrže, bude také využívána ke sportovnímu rybolovu a rekreaci.

Jsem velmi rád, že se posunujeme zas o něco blíže k uskutečnění tohoto pro Zlínský kraj tolik potřebného záměru. Schválená aktualizace dává kraji za úkol vymezit v územně plánovací dokumentaci plochu umožňující využití území pro vodní dílo Vlachovice včetně dalších nezbytných ploch a koridorů pro stavby a doprovodná technická a přírodě blízká opatření i umístění související veřejné infrastruktury,“ uvedl dříve Zicha.

Scroll to Top