Tráva ochrání Moravský kras

Ochránci přírody chtějí zabránit znečištění podzemní vody v krasovém prostředí nebezpečnými látkami. Směs obohacují různými druhy trav, aby v okolí závrtů vzniklo také pestřejší prostředí pro motýly, vzácné brouky a další živočichy. Vše proběhne ve spolupráci se zemědělci na sto hektarech. Informovala o tom Česká televize. 

„Lem kolem závrtu je asi 30 metrů široký, koridor nad jeskyněmi je široký zhruba 200 metrů. Měl by zajistit dostatečnou ochranu zejména kvality vody, která proniká do toho podzemního světa,“ popsal ředitel Správy CHKO Moravského krasu Leoš Štefka.

Do krasového prostředí pronikají pesticidy a jedovaté látky z hnojiv. „Velký význam má právě povrchová voda, především přívalové deště a jiná zemědělská činnost, která způsobuje pohyb půdy a následně vede k významnému znečištění podzemí,“ vysvětlil proděkan Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity Ivo Pavlík.

Hnojiva ohrožují jak živočichy, tak krápníky. Prosakuje přes ně voda. „Podzemní svět je čistý, kvalitní, mnohdy s bohatou výzdobou, a navíc oživený unikátní faunou,“ přiblížil Štefka.

Scroll to Top