Nový Jičín chce šetřit přírodní zdroje

Město připravuje řadu opatření v souvislosti se změnou klimatu. Již dnes se snaží realizovat kroky šetrné k přírodě. Informoval o tom Novojičínský deník.

„Kvůli přípravě katalogu se novojičínský městský úřad obrací na občany s žádostí, aby vyplnili dotazník, ve kterém popíší, jestli pociťují změny klimatu ve městě a zda se obávají povodní, sucha či jiných extrémních jevů počasí. Výsledný dokument bude plný doporučení, která by měla negativní dopady změny klimatu zmírnit a zajistit udržitelné fungován města. Dotazník s pěti otázkami byl zveřejněn na facebooku Zdravého města a Nového Jičína, a také zde na webu. Sesbíraná data budou podkladem k sestavení konkrétních opatření pro příznivější život v Novém Jičíně,“ uvedla Lucie Hrdličková z odboru rozvoje a investic.

Katalog adaptačních opatření by měl být hotový na jaře 2020. „Anketa slouží jednak k probuzení zájmu o danou problematiku a jednak k získání prvotních poznatků pro samotný katalog. Ten bude sestavovat specializovaná firma. Podněty od občanů, kteří v daném území žijí, jsou klíčové pro to, aby byl skutečně šitý na míru městu a potřebám jeho obyvatel,“ sdělil místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka.

Radnice několik let poskytuje dotace na vybudování malých domovních čistíren odpadních vod v lokalitách, kde není zajištěna likvidace odpadních splaškových vod centrálním čištěním. „Naše město se již nyní snaží podnikat kroky blízké přírodě. Například při rekonstrukci parkoviště na Skalkách chceme zkombinovat dlažbu s propustnými plochami. V Loučce plánujeme umístění retenční nádrže k zachytávání dešťové vody. Chceme však, aby naše řešení byla systémová. Pokud dokument schválí orgány města, budou u všech investičních projektů zapracovány i postupy šetrné k přírodním zdrojům,“ doplnila vedoucí odboru životního prostředí Eva Bártková.

Scroll to Top