ČEVAK k obnově šoupat a kanalizačních poklopů

Devět šoupatových uzlů v lokalitě Mladé a šest desítek kanalizačních poklopů v ulicích Českých Budějovic čeká v nejbližší době obnova pod taktovkou společnosti ČEVAK. Práce za dva miliony byly zahájeny na počátku října.

„Tuto zakázku jsme získali ve výběrovém řízení pro Magistrát města České Budějovice. Na její realizaci máme 90 dnů, ale chceme práce dokončit v co nejkratší době, abychom předešli případným problémům při prvních silnějších mrazech,“ řekla mluvčí společnosti Jitka Kramářová, podle které bude kanalizačních poklopů v budějovických ulicích vyměněno 58 a většinou nahradí ty, které jsou na hranici životnosti nebo poškozené silným provozem.

Obnova šoupat podle vodohospodářů napomůže snazší manipulaci s vodovodní sítí, například při hledání a opravách případných poruch a s nimi spojených odstávek vody. „Šoupata totiž mimo jiné umožňují odstavit kratší úsek vodovodního řadu a tím snížit počet odběratelů, kteří by mohli být v důsledku poruchy bez dodávek pitné vody. Celkem jich bude na devíti místech, takzvaných šoupatových křížích, vyměněno téměř padesát,“ vysvětlila Jitka Kramářová.

O obnovu vodohospodářského majetku se stará statutární město České Budějovice. „Spolehlivé dodávky kvalitní pitné vody jsou pro město a jeho obyvatele zcela zásadní. Proto chceme udržet síť v našem městě v dobré kondici. Tomu přispívá i důsledný monitoring stavu vodovodů, kanalizací a dalších vodárenských zařízení a jejich včasná obnova,“ řekl náměstek primátora Petr Holický, podle kterého je zdrojem na obnovu každoroční nájemné od provozovatele ve výši přes 170 milionů korun.

Fúze s VODOSPOL

Od 1. října vstoupila společnost ČEVAK do všech práv a povinností společnosti VODOSPOL. Ta přestala existovat jako samostatný subjekt. K přechodu práv a povinností na nástupnickou společnost dochází ze zákona a není nutné měnit či doplňovat existující právní jednání, tedy například uzavírat dodatky ke stávajícím smlouvám. „Oblast pokrytí sousedí s oblastí obsluhovanou jihočeskou dcerou Energie AG, společností ČEVAK, díky tomu očekáváme podstatné synergie,“ uvedl šéf Energie AG Wasser Christian Hasenleithner. Cena transakce nebyla zveřejněna.

Energie AG má v České republice stoprocentní nebo majoritní podíl například ve společnostech VAK Beroun, Vodos Kolín, VS Chrudim, VHOS nebo Aqua Servis. ČEVAK se zabývají provozováním vodohospodářské infrastruktury, zejména úpraven pitné vody, vodovodních a kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod. Dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod zajišťuje pro více než půl milionu obyvatel Jihočeského kraje a části krajů Plzeňského a Vysočina.

Scroll to Top