ASIO TECH: O zakázky v zahraničí usilujeme denně

Ačkoliv vodohospodářské odvětví nepatří mezi největší sektory, které jsou obvykle spojovány s českým vývozem, tak se většina tuzemských společností o zakázky v zahraničí minimálně uchází. Redakce vodarenstvi.cz proto zjišťuje, jak často se tuzemské vodohospodářské společnosti uchází o zakázky v zahraničí, v čem tkví největší specifika realizace zakázky v zahraničí nebo které evropské, či světové regiony se v oblasti exportu firmy zaměřují.

Podle jednatele Karla Plotěného se společnost ASIO TECH zajímá o zahraniční zakázky denně. Největší specifika realizace takové zakázky podle něj tkví v jiných zvyklostech a předpisech, logistice a zajištění povinností po dodávce, jako je servis a opravy. K nejvýznamnějším zahraničním projektům společnosti patří sanace podzemních vod s obsahem uhlovodíků v německém Ludwigshafenu a realizace komunální čistírny odpadních vod v Litvě. Export pak tvoří 20 až 30 procent celkové produkce společnosti.

ASIO TECH je česká inženýrsko-dodavatelská firma s mezinárodní působností založená v roce 1993. Společnost pracuje v oboru vývoje, výroby a dodávek technologií pro čištění odpadních vod, úpravu vod a čištění vzduchu. Široké spektrum dodávaných vodohospodářských produktů nachází uplatnění při čištění odpadních vod z rodinných domů, obcí, měst, nemocnic a v různých průmyslových odvětvích.

ASIO TECH je zastoupená v 32 zemích světa se širokou sítí svých dceřiných společností a zástupců. Organizace má zaveden systém managementu kvality podle ISO 9001:2015 a systém environmentálního managementu podle normy ISO 14001:2015 a řídí se politikou kvality a environmentální politikou. V rámci vývoje rovněž spolupracuje s mnohými akademickými institucemi a vysokými školami jako jsou například vysoké školy stavební a chemicko-technologické.

Scroll to Top