V Příbrami zdraží vodu

Kvůli investicím do vodohospodářské infrastruktury se má vodné a stočné zvýšit na 92 korun za metr krychlový z nynějších necelých 76 korun. Opozice sice souhlasí s investicemi do infrastruktury, nicméně by podle ní mohla být koncová cena vody pro odběratele nižší. Město Příbram je vlastníkem vodohospodářské sítě, kterou pronajímá společnosti 1. SčV. Vodné a stočné naposledy vzrostlo v roce 2014.

„Město se zavázalo, že prostředky vybrané na nájemném zpětně bude investovat do obnovy vodovodní a kanalizační sítě. Po mnoho let zpátky se investovalo v míře, která se dá označit jako minimálně udržitelná a později spíše jako nedostatečná. Vodohospodářský majetek města má souhrnnou hodnotu okolo tří miliard korun. Naprostá většina vodovodní sítě včetně armatur vykazuje stáří 50–80 let, tudíž je buď na konci své životnosti, nebo se mu přibližuje. Tempo obnovy sítí neodpovídá rychlosti, jakou síť stárne. Množí se havarijní opravy, na něž město vynakládá mnoho milionů korun ročně. Od roku 2015 do konce září letošního roku to bylo přes 24 milionů. Za devět měsíců tohoto roku se do oprav havárií vodovodů a kanalizací alokovalo více než 9 milionů korun,“ zdůraznil starosta Příbrami Jan Konvalinka.

Zvýšeně investovat do vodovodní a kanalizační infrastruktury musí město podle Konvalinky i z důvodu pozorovatelných klimatických změn. „Nemůžeme dále tolerovat stav, kdy nám voda samovolně mizí, a zároveň musíme být připraveni na zkapacitnění alternativních zdrojů – zde mám na mysli přívod vody z Vltavy. V posledních letech byly zaznamenány hraniční stavy hladin u našich základních vodních zdrojů – nádržích Pilská a Lázská. Naše město má tu výhodu, že disponuje více zdroji. Je to oproti jiným lokalitám trochu nadstandard, jehož využití stojí o něco více. Dojde-li k navýšení nájemného 1. SčV, budeme takto nově získané prostředky moci investovat do vodohospodářské infrastruktury. Mohlo by jít až o 20 milionů korun ročně navíc,“ doplnil Konvalinka.

Scroll to Top