Minimální povinný objem vody v řekách?

Dosud minimální množství vody, které musí téci korytem, určoval nezávazný metodický pokyn, od ledna by to měl určovat povinný zákonný vzorec. V této souvislosti měl vypuknout spor mezi resortem životního prostředí a ministerstvem zemědělství, které je přesvědčené, že voda bude chybět na pití či závlahy. Republika by se měla rozdělit do čtyř zón podle toho, v jaké „vodní kondici“ region je, přičemž ve třech zónách zůstatky vzrostou. Informují o tom Lidové noviny.

Podle ministerstva zemědělství, kam oblast povrchových vod gesčně patří, na takový krok nejsou v tuzemské přírodě kapacity. „Poslední suché roky jasně ukázaly, že vody není dost ani na zajištění povolených odběrů, ani navýšení minimálního zůstatkového průtoku,“ sdělil LN mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Takový postoj podle Lidových novin sdílejí správci povodí, farmáři a majitelé vodních elektráren.

„Je to nesmysl. Pokud by došlo na naše obavy o plošném uplatnění změn, u menších zdrojů by to znamenalo až třicetiprocentní snížení tržeb. U řady z nich tedy faktickou likvidaci,“ sdělil LN Pavel Štípský ze Svazu podnikatelů pro využití energetických zdrojů.

Podle Lidových novin také vodoprávním úřadům zůstane možnost dovolit, aby toho v korytě proudilo méně, než nařizuje zákon, jestliže pro to jsou důvody spojené s veřejným zájmem – to je dodávka pitné vody, protože v některých regionech podzemní alternativa neexistuje. Odběry na zalévání polí či průmyslové využití už tak jednoznačnou prioritu mít nemusejí, což bude záležet na individuální úvaze posílených vodoprávních úřadů.

Scroll to Top