Lesy ČR vrací toky do přirozených koryt

Lesy ve východních Čechách vrací kdysi uměle napřímená koryta toků do přírodních meandrů a s nimi vodu do krajiny. Loni například dokončily obnovu koryta potoka Zelenka na Rychnovsku a letos zahájily v Orlických horách dva další projekty. Podnik akci za 9,5 milionu realizuje v programu VRACÍME VODU LESU.

„Potok Zelenka v Orlickém Záhoří v Královéhradeckém kraji meandruje krajinou od loňského podzimu. Rok na to začali vodohospodáři z Lesů ČR ve stejné obci revitalizovat potok Kunštát, přitékající do Divoké Orlice, a v nedaleké Zdobnici potok Souvlastní. Kunštát se nyní vrací do svého původního koryta. Očekáváme v celé oblasti zlepšení hydrologických podmínek,“ vysvětlil vedoucí správy toků pro oblast povodí Labe z Lesů ČR Tomáš Sajdl.

Letos v září podnik začal s obdobnou stavbou na Debrném potoce u Nasavrk na Chrudimsku v Pardubickém kraji v Chráněné krajinné oblasti Železné hory. Projekty rovněž spolufinancuje Evropská unie z Operačního programu Životní prostředí. VRACÍME VODU LESU je největší program svého druhu v historii Lesů ČR. Více než miliarda korun plyne do staveb, které zadrží vodu v lese i v krajině. Nyní se buduje 73 nových nádrží a dalších 292 obnovuje.

„Naše stavby zmírní sucho a zpomalí odtok vody z krajiny. Jde o malé nádrže, rybníky, tůně, mokřady i potoky,“ řekl generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček. Podnik čerpá dotace z ministerstev zemědělství a životního prostředí i z přeshraničních programů. „Soustředíme se na oblasti, které nejvíc trápí sucho, ale stavíme v celé republice,“ dodal Vojáček.

Lesy ČR prohlubují spolupráci s hasiči

Lesy také během léta podepsaly memorandum o spolupráci s Hasičským záchranným sborem České republiky. V lesích totiž přibývá souší a tedy i požárů. „Podnikáme společné kroky k prevenci vzniku požárů a minimalizaci škod. Vzájemně si poskytujeme data a informace, například o kalamitních oblastech, zdrojích požární vody i lesní dopravní síti využitelné pro zásahové jednotky,“ uvedl Josef Vojáček.

V první polovině roku hořelo ve státních lesích sto padesát krát, oheň způsobil škodu za 4,2 milionu korun. Nejčastěji hořelo v Jihomoravském a Libereckém kraji. „Hasičský záchranný sbor České republiky vítá dlouhodobou spolupráci s Lesy ČR. Zejména oceňujeme snahu aktivně řešit aktuální problém vláhového deficitu a s tím spojeného sucha, které výrazně zvyšují riziko požárů vegetace. Věřím, že společné kroky napomohou ke zvýšení bezpečnosti našich občanů a k ochraně životního prostředí,“ dodal generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky Drahoslav Ryba.

Scroll to Top