SVS zahájila další investici

Více než 450 obyvatelům Radonic začne vodu dodávat opravený vodovod. Původní řady měřící 850 metrů pocházejí z roku 1971. Litinové potrubí vykazuje zvýšenou četnost poruch.

Výměna podle Severočeské vodárenské společnosti zahrnuje i přepojení jednapadesáti vodovodních přípojek. Modernizaci bude provedena otevřeným výkopem, takže se při opravách odstaví vodovodní řady. Mluvčí SVS Jiří Hladík ujistil, že zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou zajistí provizorní povrchový vodovod. Akce je rozdělena na dvě etapy. První skončí na konci listopadu, druhá začne v dubnu a potrvá do června.

„Právě opravy a modernizace vodohospodářského majetku jsou dlouhodobě naší největší prioritou. V letošním roce má SVS na obnovu připraveno 1,33 miliardy korun, které investuje do 239 staveb,“ řekl v červnu generální ředitel SVS Bronislav Špičák. K nejvýznamnějším akcím patří například obnova vodovodu a kanalizace ve Varnsdorfu z roku 1896 či modernizace ocelového vodovodu v Liberci z roku 1901.

Severočeská vodárenská společnost je největší vodárenskou společností v České republice a zajišťuje zásobování pitnou vodou pro 1,1 milionu obyvatel Ústeckého a Libereckého kraje. Od 1. ledna 2019 je SVS 100% vlastníkem provozní společnosti SčVK. Obce a města severočeského regionu tak mají od roku 2019 vodu a s ní spojené provozování pod plnou kontrolou.

Scroll to Top